YMPÄRISTÖ

LIIKENNEJÄRJESTELYT VASTAAMAAN TODELLISTA KYSYNTÄÄ 

Kysymys:

Voisiko Kaarinan liikennejärjestelyille tehdä jotain? Kaupunkikuvassa liikkuvat tyhjät bussit eivät kerro toimivasta joukkoliikenteestä. Autoilijan pinna kiristyy varsinkin Kaarinatien ruuhkissa. Olisiko aivan mahdotonta suunnitella liikennettä vastaamaan kaupunkilaisten tarpeita. (Kuntalaiskysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Kokoomus pitää tärkeänä, että liikenneratkaisut perustuvat ideologian sijaan todelliseen tarpeeseen. Alueellisesti Kaarina on väestöpohjaltaan vielä liian pieni ja hajanainen laajasti toimivan joukkoliikenteen mahdollistamiseksi. Jopa Fölin toimivin osa, kaupunkien välinen liikenne, toimii toistaiseksi vahvasti tappiollisena. Kaarinan lähiajan suurin joukkoliikenteellinen haaste on toimivien koululaiskuljetusten järjestämisessä. Muilta osin voitaisiin kokeilla kutsubussijärjestelmää. Valtaosa Kaarinaa tulee vielä pitkään toimimaan henkilöautoilun ja kevyen liikenteen ehdoilla. Se edellyttää pääväylien varaan rakentuvan toimivan ja joustavan tieverkoston rakentamista kevyenliikenteen reitistöä unohtamatta. Toimiva liikenneverkosto on kaupungin etu. Ilman moottoritietä ja Saaristotien oikaisua Kaarinan keskusta olisi todellinen liikennesumppu. Koko Helsingin liikenne kulkisi 110-tietä pitkin ja saariston liikenne läpi keskustan. Saaristotien muututtua yhä ruuhkaisemmaksi, on sujuvan liikenteen seuraava suuri haaste uusi yhteys Kurkelantien uuden sillan yli Kuusiston kautta Paraisille. Tehdään yhdessä sujuvan liikenteen Kaarina. Kokoomus.