SOTE

POTILASKESKEINEN TERVEYDENHUOLTO

Kysymys:

En ymmärrä sote-touhuilua. Minua kiinnostaa nopea pääsy hyvään hoitoon silloin kun sitä tarvitsen. Ei viikkojen jonotus. Sote-uudistajien papereissa potilas on hukkunut  uusien sekavien hallintohimmeleiden alle. Verotaakkaa kasvatetaan hoidon sijaan hallinnon pyörittämiseen. Eikö jo vihdoin olisi aika ajatella potilasta!  (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Sote-uudistus on myös valtapeliä. Vasemmalla halutaan turvata julkisen sektorin työpaikat. Keskustalle hyvinvointialueet tarjoavat runsaasti elintärkeitä luottamushenkilöpaikkoja. Kokoomus korostaa uudistuksen toteuttamista ihminen ja palvelut edellä. Kuntatasolla se merkitsee lähipalvelujen säilyttämistä myös sote-uudistuksen jälkeen ja julkisen palvelun täydentämistä yksityisten toimijoiden avulla. Kuntakohtaisen toiminnan kehittämisen pitää perustua asukkaiden tarpeisiin. Jonoja voidaan purkaa yksityisten avulla. Lääkärien virkaehtosopimus mahdollistaa palvelujen sijoittamisen myös ilta-aikaan, välille 7.30–20. Hammaslääkärituolia ilta-aikaan yksityiselle vuokraamalla voidaan hoitoon pääsyä oman kaupungin alueella nopeuttaa. Yksityisen puolen palveluja hyödynnettäessä tulee palvelusetelien käyttöä lisätä. Digitalisaation mahdollisuudet tulee täysimääräisesti ottaa käyttöön niin ajanvarausten, laskutusten kuin potilaan omien tietojenkin välittämisen osalta. Kehitetään yhdessä Kaarinaan potilaskeskeinen terveydenhoidon malli. Kokoomus.

TERVEYTTÄ ENNAKOIVALLA TERVEYDENHUOLLOLLA

Kysymys:

Terveydenhuolto haukkaa valtavan osan yhteisistä rahoistamme. Miten ihmeessä hyvinvointivaltion ihmiset voivat niin pahoin? Ystäväni on ihan terve, koska ei koskaan ole käynyt lääkärissä. Tehdäänkö meidät siis testeillä sairaiksi? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Runsaat testit ovat varmaankin yksi syy sairauksien tilastollisen määrän lisääntymiseen. Jokaisella on omat vaivansa, jotka testit tuovat esiin. Toisaalta on vain hyvä, että piilossa kehittyvät sairaudet, kuten kakkostyypin diabetes tai verenpainetauti saadaan testaamalle esiin ja hoito voidaan aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vielä parempi olisi, jos varhaisen hoidon ohella voitaisiin tukea kaupunkilaisia ennakolta pitämään huolta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Onnistunut ennakoiva terveydenhoito vaikuttaa soten palvelutarpeen ja kustannusten vähenemiseen. Ennakoiva terveydenhoito on elämänmittainen tehtävä. Nuorena omaksutut terveet elämäntavat kantavat läpi elämän. Kaupungin kannalta tämä edellyttää, mahdollisesta sote-uudistuksesta riippumatta, tiivistä yhteistyötä kaupungin sisällä soten ja sivistyksen kesken ja siihen liittyen Valkeavuoren koulun yhteyteen suunnitellun perhekeskustoiminnan toteuttamista. Tehdään yhdessä terveiden elämäntapojen Kaarina. Kokoomus.

LISÄÄ PANOSTUSTA OMAISHOITOON

Kysymys:

Olen ihmetellyt Kaarinan suhtautumista omaishoitoon. Tiedän kyllä, ettei se ole subjektiivinen oikeus. Mutta kun se on inhimillisin ja edullisin tapa mahdollistaa seniorien kotona asuminen, niin miksi sen rahoituksesta pihistellään. (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Lähivuosikymmeninä suurten ikäluokkien vanheneminen merkitsee suurta haastetta niin sosiaali-, kuin terveyssektorillekin. Omassa kodissa eläminen on useimpien haave, niin kauan kuin se vain on mahdollista. Monet seniorikansalaiset ovat hyvässä kunnossa ja tarvitsevat vain vähän apua, ehkä lumen luontia ja haravointia. Toisilla kunnon heikkeneminen asettaa haasteita. Tuki- ja liikunta- ja sydän- ja verenkiertoelinten sekä muistin sairaudet vaikeuttavat arjen elämää. Tavanomaisesti kunta tällöin tukee kotihoidon avulla ja kun se ei enää riitä, laitossijoituksella. Omaishoito on itselliseen elämän tottuneiden ihmisten omatoimista sinnittelyä. Alati vaihtuvan kunnan viranhaltijan sijaan omaishoitaja on tuttu ja läheisensä hyvin tunteva, ympäri vuorokauden läsnä oleva auttaja, joka takaa elämän jatkumisen niin normaalin kaltaisena kuin se suinkin on mahdollista. Kokoomus katsoo, että omaishoidon rahoituksen tulee olla kysynnän mukaista. Kokoomus pitää myös tärkeänä, että omaishoitajien jaksamista tuetaan erilaisen toimenpitein, virkistäytymisen ja lomin.  Tuetaan yhdessä omaishoitajia jaksamaan. Kokoomus.

UUSIA TOIMINTAMALLEJA IKÄIHMISTEN AUTTAMISEEN

Kysymys:

Nuorina hartiapankkilaisina omaa kotia Kaarinaan rakentaessamme selvisimme kaikista haasteista. Nyt ikä alkaa tuoda ongelmia. Kulumat vaikeuttavat haravointia. Raskaan lumen luonti ottaa sydämen päälle. Muutto omasta kodista ei innosta. Voisiko kaupunki olla mahdollistamassa omassa kodissa pysymistä? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Kaarina kertoo tavoitteekseen mahdollistaa omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään. Tätä toteutetaan muun muassa erilaisin teknisin ratkaisuin. Lähivuosikymmeniä hallitsee suurten ikäluokkien ikääntymisen tuoma eriasteinen palvelutarpeen kasvu. Olisi löydettävä malli, jossa kaikki saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan, oikeilla resursseilla, oikeissa paikoissa. Joku tarvitsee ruokapalveluita, toinen kotisairaanhoitoa. Mutta jollekin voisi riittää pienempi apu silloin kun fyysiset ongelmat estävät ennen tutut ja helpot työt. Kaarinassa toimivat yrittäjät tarjoavat tällaisia palveluita, joskin hallinnon kiemurat koetaan poikkeuksellisen hankalina. Myös maksullisuus voi estää palvelujen käytön. Sosiaalisessa mediassa apuaan tarjoavat myös vapaaehtoiset. Nämä palvelut saattavat kuitenkin jäädä avun tarvitsijoilta piiloon. Kokoomus katsoo, että silloin kun fyysiset ongelmat estävät välttämättömät kiinteistönhoidon tehtävät, voisi kaupunki yrittäjien palveluihin oikeuttavilla palveluseteleillä ja yhteisen ilmoitustilan kaupungin sivuilta vapaaehtoisille tarjoamalla, mahdollistaa ikäihmisille paikallisten toimijoiden avun ilman kohtuutonta byrokratiaa. Autetaan yhdessä kaarinalaisia ikäihmisiä asumaan omissa kodeissaan. Kokoomus.