SIVISTYS JA KASVATUS

VAPAUS VALITA LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKKA

Kysymys:

Miksi Kaarinaan muuttaessa perheemme lasten tarvitsee vaihtaa hoitopaikkaa, vaikka tuttu ja turvallinen päiväkoti olisi vanhempien työmatkan varrella? Miksi emme saa itse päättää, missä lapset käyvät hoidossa? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Lapsiperheet arvostavat valinnanvapautta, jonka avulla he pystyvät joustavasti järjestämään arkensa kulloisenkin elämäntilanteen mukaan. Perheiden valinnanvapautta voidaan lisätä Kaarinan naapurikunnissa, mutta ei vielä Kaarinassa,  käytössä olevalla varhaiskasvatuksen palvelusetelillä. Palvelusetelillä palvelutarjonta lisääntyy. Päivähoidon jonot lyhenevät. Lähihoitopaikkojen tarjonta paranee. Palvelusetelin avulla Kaarinaan muuttava perhe pystyisi halutessaan jatkamaan tutussa päivähoitopaikassa. Kokoomuksen kannattamalla valinnanvapaudella voi olla ratkaiseva merkitys Kaarinaan muuttoa suunnittelevalle perheelle. Kunnat ovat siirtyneet käyttämään palveluseteliä yhä laajemmin. Kilpailuttamista edellyttävät ostopalvelut taas ovat selvästi vähentyneet. Perheiden vaihtoehtojen lisäämisen ohella kunnat perustelevat yksityisiä palveluja ratkaisuna nopeasti kasvavaan kysyntään niiden kustannustehokkuudella, onhan kaupungin oma tuotanto todettu yksityisen palveluntuottajan tuottamaa palvelua kalliimmaksi. Lisätään palveluseteleillä perheiden valinnanvapautta. Kokoomus.

KOTIEN JA KOULUN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN

Kysymys:

Miten ihmeessä vallalle on päässyt sellainen ajatus, että lasten kasvatus on vain yhteiskunnan tehtävä? Jos lapset eivät pärjää koulussa tai harrasteissa tai kiusaavat toisiaan, niin kaikki on aina yhteiskunnan syytä. Miten saataisiin kaikki kasvattajat puhaltamaan yhteen hiileen? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Kokoomuksen keskeinen periaate, vastuu itsestä ja muista, pätee myös lasten kasvatukseen. Joskin suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu ajatukseen siitä, että jokainen saa taustastaan riippumatta samat mahdollisuudet tulevaisuutensa rakentamiseen, se ei tarkoita sitä, että vanhemmat voisivat siirtää oman kasvatusvelvollisuutensa kokonaisuudessaan yhteiskunnan tehtäväksi. Kodin vastuu lapsista on keskeinen. Kotoa opitaan hyvät tavat, saadaan perusteet yhteisössä toimimiseen, yrittämiseen, onnistumiseen ja vastuksien kestämiseen. Osassa perheitä tässä onnistuminen saattaa edellyttää kunnan sosiaalitoimen tukea vanhemmuudelle. Yhteistyössä kodin kanssa koulu täydentää kasvua erityisesti tietojen ja taitojen saralla. Lapset ovat yhteinen projekti, jossa yhteiskunta toimii yhteistyökumppanina ja perheiden oman kasvatuksen tukena. Yhteen hiileen puhaltamalla me annamme nuorillemme innostavan kuvan yhteiskunnastamme. Yhdessä me olemme vahvempia. Annetaan yhdessä nuorillemme hyvä tulevaisuus. Kokoomus.

KOULURAUHAN TURVAAMINEN

Kysymys:

Haluaisin oppia. Mutta koulussa on niin levotonta, että en pysty keskittymään. En oikein ymmärrä, miten rakenteilla olevien koulujen suuret oppimisympäristöt voisivat keskittymistä helpottaa. Eivät aikuisetkaan maisemakonttoreita rakasta. Ja kun levottomuuteen vielä lisätään kiusaaminen, niin ei nuppi oikein kestä. Valmistaako oppivelvollisuus minusta vain mielenterveyspotilaan? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Opetuksen suuret linjat luodaan valtakunnantasolla. Paikallistasolla näitä suuntaviivoja on seurattava. Nyt vannotaan ilmiöpedagogiikan nimiin. Osittain sen toteutuminen edellyttää suuria yhteisiä muunneltavia tiloja. Osassa Suomessa jo käytössä olevissa uusissa kouluissa suurten tilojen ilmenneisiin haittavaikutuksiin on puututtu ryhtymällä jakamaan niitä perinteisemmiksi luokkatiloiksi. Kokoomus edellyttää, että Kaarinan uudet koulut rakennetaan siten, että ne tarjoavat oppilaille motivoivan ja työrauhan tarjoavan oppimisympäristön. Työrauhaan kuuluu myös kiusaamisen nollatoleranssi. Siihen päästään, kun jokaiseen kiusaamistapaukseen puututaan nopeasti. Työrauha ulottuu myös opettajiin. Heillä on oltava mahdollisuus ja vapaus keskittyä häiriökäyttäytymisen ehkäisemisen sijaan opetukseen. Kouluissa oppilaiden on pystyttävä oppimaan ja opettajien opettamaan ilman pelkoa ja huolta. Tehdään yhdessä kouluistamme turvallinen oppimisympäristö. Kokoomus.

SYRJÄYTYMISEEN PUUTUTTAVA AJOISSA

Kysymys:

Miksi nuoriso vaan roikkuu yötä myöden kylillä ja tuhoaa yhteiskunnan infraa? Eivätkä edes viitsi käydä koulussa. Menisivät sitten töihin. Ja miksei niitten mopopärinöillekään tehdä mitään? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Valtaosalla nuorista menee ihan hyvin. Elämänhallinnan ongelmat koskevat vain pientä joukkoa. Nuorten syrjäytyminen on valtakunnallisen ja paikallisen pohdinnan kohde. Valtakunnallisesti tehtyyn ratkaisuun oppivelvollisuuden jatkamisesta kahdeksaantoista ikävuoteen Kokoomus suhtautuu kriittisesti. Elämänhallinnan ongelmia ei pakolla korjata. Ei kannettu oppilas koulussa pysy. Jatkettuun oppivelvollisuuteen sijoitetuilla varoilla saavutettaisiin parempia tuloksia laadukasta perusopetusta ja ajoissa käynnistettyä varhaista puuttumista kehittämällä. Tähän suomalainen järjestelmä tarjoaa hyvät keinot. Neuvolan, päiväkodin, esikoulun, koulun ja nuorisotyön muodostamassa kokonaisuudessa mahdolliset ongelmat voidaan havaita ajoissa. Vaikka pelkäämme, että lisätyn oppivelvollisuuden kustannusten kattaminen voi heikentää kunnan mahdollisuuksia varhaiseen puuttumiseen, luotamme kuitenkin siihen, että pätevät ammattilaisemme tekevät taloudellisten resurssiensa puitteissa voitavansa. Autetaan yhdessä nuorta elämänhallinnan löytämiseen. Kokoomus.

KUNTA MAHDOLLISTAA YHDISTYSTEN JA SEUROJEN HARRASTETOIMINNAN

Kysymys:

Haluaisin harrastaa vaikka mitä, ainakin kilpatanssia ja padelia. Kaikki alan paikat ovat kuitenkin yksityisiä ja hirveän kalliita mun kukkarolleni. Eikö Kaarina voisi organiseerata jotain?  (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Halu harrastaa nousee omista toiveista. Valtakunnantasolla Kokoomus on nostanut esiin ajatuksen jokaisen lapsen harrastamisen mahdollistamisen niin kutsutun harrastetakuun avulla. Lasten harrastustoimintaa suunniteltaessa on tärkeää kartoittaa kunnassa jo olemassa olevat mahdollisuudet. Näitä kunnan alueella tarjoavat yksityiset yhdistykset, seurat ja musiikkiopiston kaltaiset muut toimijat. Tarjontaa on paljon. Siksi  kunnan tehtävänä ei olekaan ryhtyä palveluntuottajaksi, vaan kolmannen sektorin toiminnan mahdollistajaksi. Kunta tukee lasten ja nuorten harrastetoimintaa tehokkaimmin tarjoamalla liikunnan ja kulttuurin harrastepaikat sekä tukemalla läpinäkyvillä ja ennalta tiedossa olevilla periaatteilla oikeudenmukaisesti jaettavien määrärahojen avulla yhdistysten toimintaa. Yhdistysten ja seurojen tukemisen ohella voisi harrastemahdollisuuksia tarjota myös nuorelle suoraan apin tai harrasterannekkeen avulla. Autetaan yhdessä jokaista nuorta löytämään oma harrastus. Kokoomus.

MONIPUOLISET LIIKUNTAPAIKAT

Kysymys:

Korona-aikana ulkoliikunta on tullut suosituksi. Vaikka epidemian jälkeen sisäliikunta varmaan palaa entiselleen, olisi ulkoliikuntabuumista syytä pitää kiinni. Voisiko kaupunki jotenkin edesauttaa liikunnan monipuolistumista? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Monipuolisen liikunnan mahdollistaminen on parasta ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa. Siksi kaupungin kannattaa sijoittaa liikuntapaikkoihin. Liikuntaa luonnossa edesauttavat hoidetut luontopolut, frisbeegolf-radat, ulkona olevat telinepuistot, hiihtoladut ja kevyen liikenteen väylät. Hyvä pyöräteiden hoito mahdollistaa ympärivuotisen työmatka- ja kuntopyöräilyn. Luistelukäärmeen kaltainen kuntoluistelurata olisi hyvä lisä suorituspaikkatarjontaan. Yhtä tärkeää on monipuolisen sisätilaliikuntaverkoston ylläpitäminen ja tukeminen. Omien suorituspaikkojen lisäksi kaupunki voisi tukea paikallisia yrittäjiä ostamalla näiltä hiljaisen päiväajan tunteja koululaisten ja eläkeläisten käyttöön tai myöntämällä näille ryhmille tilojen käytön mahdollistavia appeja, harrasterannekkeita tai palveluseteleitä. Kaupungin omien ja yrittäjien ylläpitämien liikuntapaikkojen hyödyntäminen innostaa kaupunkilaisia monipuolisten liikuntaharrastusten pariin. Tehdään yhdessä iloisesti liikkuva Kaarina. Kokoomus.