POLITIIKKA

LISÄÄ AVOIMUUTTA 

Kysymys:

Minusta tuntuu, että kaupungissa pieni porukka päättää isoista asioista omissa nurkkakokouksissaan. Miten päätöksentekoa voisi kehittää avoimempaan suuntaan? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Kaarinan päätöksenteko on periaatteessa avointa. Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkossa ja jokainen voi niihin siellä perehtyä. Aivan kaikkia asioita ei kuitenkaan lainsäädännöllisistä syistä voida avoimesti julkaista. Tällaisia ovat muun muassa henkilötietoja ja liikesalaisuuksia sisältävät asiat. Avoimuutta voidaan lain sallimissa puitteissa kuitenkin jatkuvasti kehittää. Kokoomus on muun muassa tehnyt aloitteen avoimesta ostolaskutuksesta. Poliittisen keskustelun seuraamisen voisi aktivoitua, jos eri ryhmien toisistaan poikkeavat kannanotot perusteluineen olisivat ennen päätöksentekoa myös suuren yleisön arvioitavina. Avoimessa keskustelukulttuurissa myös virkamiesten näkemykset voisivat olla nykyistä paremmin esillä.  Asioiden eteneminen vaatii toimivaa keskustelukulttuuria ja  yhteistä käsitystä toimintatavoista. Tällaista poliittista keskustelukulttuuria olisi mahdollista harjoitella vaikkapa Erätaukosäätiön avulla. Päätöksenteko on suuren yleisön silmissä luottamusta herättävää ja sujuvaa, kun se on sitä myös kaupungin päättäjien keskuudessa. Luodaan yhdessä avoimempi kaarinalainen keskustelukulttuuri. Kokoomus.

AITOA YHTEISTYÖTÄ

Kysymys:

Kaarinan poliittinen toiminta näyttää melkoiselta ryhmien väliseltä riitelyltä. Seiskaryhmittymällä pidettiin kokoomus edellisellä vaalikaudella paitsiossa. Eikä kuntien välinen yhteistyö sen paremmalta näytä. Seudulliset lietekuljetukset kuntavetoisiksi ratkaisi Kaarinan edustajan ääni vastoin kaupungin poliittista tahtoa. Moraalista viis kun tarkoitus pyhittää keinot. Viimeksi pahaa verta on aiheuttanut Turku rakentaessaan Kaarinalta lupaa kysymättä vuokratalojaan Kaarinan maille. Ja Raisio näyttäisi olevan seuraavana vuorossa. Miten ihmeessä yhteistyö voi olla noin vaikeaa? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Kaikkien alueen kuntien tavoin kunnallinen itsenäisyys on Kaarinalle tärkeää. Viimeksi kuntaliitos Turun kanssa hylättiin yksimielisesti. Kuntien välinen kilpailu hyödyttää kaikkia kuntia. Mutta toki yhteistyötäkin tarvitaan. Ilman sitä meillä ei esimerkiksi olisi nykyistä vesi- ja viemärijärjestelmää. Yhteistyön ongelma piilee hallintomalleissa. Turku suurimpana kuntana tavoittelee aina sellaista mallia, jossa päätösvalta on Turulla ja maksuvelvollisuus muilla. Yhteistyö mahdollistuu kuntien kokiessa olevansa tasavertaisia kumppaneita. Kuntapolitiikassa ei yksikään ryhmä pysty yksin toteuttamaan tavoitteitaan. Siksi on etsittävä kumppaneita jokaisen yhteisen päätöksen taakse. Avoin asioista keskusteleminen ja politiikan pelisääntöjen noudattaminen luovat sellaista luottamusta, joka antaa oikeuden olla turvallisesti paitsi samaa myös eri mieltä.  Toimitaan yhdessä paremman Kaarinan ja seutukunnan hyväksi. Kokoomus.

KAIKKIEN TOIMIJOIDEN TASAVERTAINEN HUOMIOIMINEN

Kysymys:

Miksi kaupungin pitää tehdä kaikki itse tai estää muiden hyvät ja tarpeellisetkin hankkeet. Olisi nimittäin golfkenttä, satama, uimaranta ja laadukas asuinalue  Ala-Lemussa ja Hovirinnassa venetelakka, ravintola ja sauna. Mutta kun ei kelvannut. Perustuuko nykypolitiikka ”mää itte”-ajatteluun. Eikö kunnan pitäisi toimia aktiivisesti yhdessä kaikkien tahojen kanssa? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Kaupungilla on paljon toimintoja, joita ei voi ulkoistaa, kuten koulutuksen ja kunnallistekniikan järjestämisvastuu. Mutta on myös paljon sellaisia toimintoja, joiden toteuttaminen olisi mielekästä muiden toimijoiden kanssa. Kaupunki voi toimia mahdollistajana urheilu-, kulttuuri-, ja harrastetoiminnalle, mutta jättää toiminnan toteuttamisen muille. Yhteistyö kirkon, kolmannen sektorin ja paikallisten yritysten kanssa on paitsi tehokasta ja kuntalaisia aktivoivaa, myös kaupungille taloudellista, kun toimijat vastaavat itse omista kuluistaan. Kaupunkilaisia ei tarvitse paapoa, vaan luottaa siihen, että he osaavat itse toimia vastuullisesti omilla erityisaloillaan. Koska esimerkiksi viihtyisiä, yksityisen toiminnan varaan rakentuneita vierassatamia löytyy läpi saariston, pitää sen olla mahdollista Kaarinassakin. Asukkaittensa omaehtoista toimintaa tukeva kaupunki innostaa sellaiseen toiminnallisuuteen ja yhteisöllisyyteen, joka byrokraattisella virkamiesohjauksella on mahdottomuus. Tehdään yhdessä aktiivisten toimijoiden Kaarina. Kokoomus.

VAHVA PERUSKUNTA ON LÄHIPALVELUIDEN TAE

Kysymys:

Sote-uudistus näyttää päivä päivältä yhä enemmän hallintouudistukselta, joka vie kunnilta ison osan itsehallinnostaan. Miten joku hyvinvointialue muka voisi tietää ihmisten tarpeet samalla tavalla kuin kunnan asukkaat. Lopettaako sote kunnallisen itsehallinnon? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Perustuslaki ja kuntalaki pitävät  kunnallista itsehallintoa suomalaisen poliittisen järjestelmän ytimenä. Kunta on sopivan kokoinen alue tietämään alueensa tarpeet niin kunnan keskustan kuin reuna-alueittenkin osalta. On pelättävissä, että sote-uudistuksen myötä terveyskeskusverkosto supistuu, palvelujen hinta nousee ja kuntien talous vaikeutuu. Entä miten työnantajan vaihtuessa hoituvat rajapintaongelmat koulujen, perhekeskusten ja kehitysvammaisten hoidon suhteen. Kuntalain mukaisesti Kokoomus pitää kuntia ja kuntien reilua yhteistyötä parhaana tapana hoitaa palvelut myös tulevaisuudessa. Kuntien yhteistyö takaa sen, että palvelut voidaan järjestää riittävän suurella väestöpohjalla, tehokkaasti ja laadukkaasti. Samalla päätösvalta pysyy paikallisella tasolla. Sote-uudistus on valtakunnallinen prosessi, johon kunnallisvaaleissa voidaan vaikuttaa vain rajallisesti. Kokoomuksen hyvä menestys vaaleissa on kuitenkin valtakunnantason päättäjille selkeä viesti vahvan peruskunnan puolesta. Pidetään yhdessä huolta kunnallisesta itsehallinnosta. Kokoomus.